KAGİDER, IPSOS KMG işbirliği ile “Kadın Girişimciliği: Tutum ve Davranış Araştırması”nı gerçekleştirdi.

KAGİDER’in yaptırdığı algı araştırmasına göre, kadınların girişimcilik konusunda önce zihinlerindeki engelleri aşmaları gerekiyor. Bunun için de, kişisel yetkinliklerinin gelişmesi konusunda cesaretlendirilmeleri çok önemli.

Türkiye’de kadın girişimciliğine yönelik hiçbir araştırmanın bulunmamasından yola çıkan KAGİDER, IPSOS KMG işbirliği ile “Kadın Girişimciliği: Tutum ve Davranış Araştırması”nı gerçekleştirdi. Bu araştırmayla 15-59 yaş grubunda 720 kadınla yapılan saha çalışması ile kadın girşimciliğinin önündeki engeller tanımlandı. Araştırmanın ortaya çıkardığı sonuçlara göre Türkiye’de de kadın girişimciliğinin önündeki engeller şöyle:

1. Eğitim fırsatlarına eşit olmayan erişim
2. İşgücünde deneyim eksikliği
3. Yetersiz sermaye
4. Finansman ve krediye erişimde sorunlar

Araştırmayla birlikte kentlerdeki kadın nüfusuna yönelik ilginç istatistiki sonuçlar ortaya çıkmış oldu. Örneğin, hangi büyüklükte olursa olsun kendi hesabına bir iş yapan kadınların toplam kentsel kadın nüfusu içindeki payı yüzde 5 düzeyinde. Halen en az 1 kişi istihdam eden bir işletmede ortak veya doğrudan sahip olarak bulunanlar kentsel kadın nüfusunun yüzde 2.1’ini oluştururuyor. Bugüne kadar ciddi düzeyde bir girişim düşüncesinde bulunmuş kadınların oranı ise yüzde 13.3

Bir başka ilginç sonuç ise ”kadın ekonomik bağımsızlığa sahip olmalıdır” ifadesine katılmayanların oranının yüzde 45 olması. Bu sonuçla paralellik gösteren bir başka rakam ise motivasyon konusunda ortaya çıkıyor. Araştırmaya göre, bugüne kadar ciddi bir şekilde girişim niyeti gösteren kadınların motivasyonları arasında para kazanmak en başta gelmiyor. Başarılı bir iş kadını olmak, bağımsızlık, hayal ettiği işleri yapabilmek gibi motivasyonlar daha ön sıralarda yer alıyor.

Kadınların düşüncelerine göre, girişimcilik yapamama nedenlerinin başında yüzde 77 ile yeterli kaynağın bulunamaması ardından da yüzde 44 ile işin nasıl kurulacağı konusunda bilgi yetersizliği geliyor.

Araştırmayı yanıtlayan kadınların algısına göre, girişimcilik konusunda ailelerinin tutumu, aile dışı yakın çevreye oranla daha pozitif..

Araştırmada ortaya çıkan sonuçların bir değerlendirmesini yapan Psikolog, yazar Leyla Navaro “kadın ekonomik bağımsızlığa sahip olmalıdır” görüşüne katılmayan kadınların oranının yüzde 45 gibi yüksek bir oranda olmasınına dikkat çekti. Navaro deneyimsizlik, öğrenilmiş çaresizlik, çocuk ve aile sorumluluğu, para konusunda rrsk almayı istememek ve güçlü görünmeyi istememek gibi nedenlerinlerin bu oranın yüksek olmasına yol açan nedenlerin başında geldiğini söyledi.

KAGİDER Yönetim Kurul Başkanı Gülseren Onanç, araştırma sonuçlarınının da ışığında, Türkiye’de kadın girişimciliğinin gelişmesi için önerilerini şöyle sıraladı:

1. Kadının bireysel sermayesi güçlendirilmesi yönünde eğitim planlaması yapılmalı ve bu doğrultuda kaynak ayrılmalıdır
2. Kadınların istihdama katılım oranı artırılmalı ve bu yolla işgücüne katılan kadınların girişimci olma olasılıklarının daha yüksek olduğu algılanmalıdır.
3. Kosgeb ile kadın girişimciliği desteklenmeli ve gerekli finansal kaynak ayrılmalıdır
4. Ders kitaplarını geleneksel kadın rollerinden ayıklanmalı kız çocuklar birey olmaya özendirilmelidir
5. Medya nın toplumsal cinsiyet diline duyarlı bir yayın politikası izlemesi sosyal algının gelişmesi için önemlidir

KAGİDER hakkında
Eylül 2002’de kurulan KAGİDER’in bugün tekstil, iletişim, halkla ilişkiler, turizm, kimya madencilik ve sağlık gibi farklı sektörlerde 175 üyesi bulunuyor. Türkiye’nin 20 ilinde devam eden projeleriyle bugüne kadar 6.000’den fazla kadına ulaşan KAGİDER, girişimciliği geliştirme projelerinin yanı sıra, Türkiye’de kadının ekonomik, sosyal ve politik olarak gelişmesi için de çalışmalar yürütüyor.

En etkili kadın STK’larından biri olan KAGİDER, Türkiye’de ve tüm dünyada demokrasiyi, eşitliği ve barışı, ekonomik özgürlüğe sahip olduğu gibi düşünce özgürlüğüne de sahip kadınlarla aktif olarak savunmakta ve lobi faaliyetleri gerçekleştirmektedir

Ipsos KMG hakkında
Ipsos KMG, dünyanın lider araştırma şirketlerinden Ipsos Grubun bir parçasıdır. Reklam, müşteri ve çalışan memnuniyeti, pazarlama, medya, kamuoyu araştırmaları ve geleceği tahmin, modelleme ve danışmanlık uzmanlıkları sunan global bir pazar araştırma şirketidir.

Türkiye İstatistik Kurumu’ndan sonra Ülkemizin en fazla araştırmacıya sahip kuruluşu olan Ipsos KMG, deneyimli araştırmacıları ile müşterilerinin işlerini geliştirmeleri için, yaratıcıfikirden, marka / hizmet / ürün gelişme evrelerine kadar olan tüm süreçte ileri araştırma araçlarıyla, dünya standardında çözüm üretir.
Ipsos KMG, hızlı tüketim, perakende, dayanıklı tüketim, sağlık, teknoloji, finans, otomotiv, medya, turizm ve daha pek çok alanda müşterileri ile ortaklık yapar.

Advertisements

Leave a comment

Filed under Vural Çakır

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s