YÖNETİCİNİN ULUSAL ZİNCİRLER REHBERİ

YÖNETİCİNİN ULUSAL ZİNCİRLER REHBERİ

Ipsos KMG, Tüketici Panelleri ve Medya Bölümü tarafından gerçekleştirilen “Yöneticinin Ulusal Zincirler Rehberi” ile Türkiye’deki önemli zincir marketlerden Bim, Carrefour, Dia, Migros, Şok, Tansaş ve Tesco Kipa’yı mercek altına aldı. Rapora göre, BİM’in cirosunun yarıdan fazlasını market markalı ürünler oluşturuyor. Carrefour, Tükiye’deki hanelerin yüzde 24.3’üne erişirken, Migros’un hane erişimi yüzde 41, BİM’in ise yüzde 53 seviyesinde gerçekleşti. Tesco Kipa müşterilerinin en sadık olması da rapordan çıkan sonuçlardan.

Ipsos KMG Tüketici Panelleri ve Medya Koordinatörü Kıvanç Bilgeman yaptığı değerlendirmede; “Perakende sektöründe tüketicilerin tutum ve davranışlarını ve alışverişlerin amacını anlamanın önemi giderek artıyor. Perakendeciler, hatta ulusal zincirler, hem tüketici profili hem de alışveriş davranışı olarak birbirinden farklılaşıyor. Türkiye’deki genel tüketici profili, tutum ve davranışlarının yanı sıra, bu farklılaşmayı inceleyen ve mağaza içi uygulamaları, fiyatlama ve promosyonları bu bilgiler ışığında belirleyen üreticiler ve perakendeciler kuşkusuz rakiplerine karşı avantaj sağlayacaklardır. Ipsos KMG olarak biz “Yöneticinin Ulusal Zincirler Rehberi” ile bazı belli başlı zincir marketleri inceleyerek, bu konudaki temel bilgileri sunan bir kaynak hazırlamayı amaç edindik” dedi.

BİM: Türkiye’deki hanelerin yüzde 54.3’ü BİM’den herhangi bir hızlı tüketim ürünü alışverişinde bulundu ve bu hanelerden her biri ortalama olarak 196 YTL harcadı. BİM cirosunun yarıdan fazlasını ise market markalı ürünler oluşturuyor. Market markaları BİM’de yapılan harcamanın yüzde 56.6’sını oluşturuyor. BİM sepetlerinin yüzde 48.8’ni sadece gıda oluştururken, bu oran diğer ulusal zincirlerle karşılaştırıldığında BİM’de en yüksek seviyede. Türkiye ortalamasına kıyasla daha fazlası AB-C1 SES grubundan olsa da BİM’den alışveriş yapanlar sosyo-ekonomik statü ve eğitim seviyesi bakımından diğer ulusal zincirlere kıyasla daha düşük profile sahip. Hızlı tüketim ürünlerine yapılan harcamanın yüzde 5’i BİM’de gerçekleşti.

CARREFOUR: Hanelerin yüzde 24.3’üne erişen Carrefour’da hane başına yapılan yıllık hızlı tüketim ürünü alışveriş tutarı ortalama 84 YTL. Carrefour diğer ulusal zincirlere kıyasla en düşük ziyaret sıklığı ve en yüksek alışveriş başına harcama değerinlerinden birine sahip. Ziyaretçilerinin sosyo-ekonomik statüsü bakımından profili Türkiye ortalamasının üzerinde ve bununla Migros grup mağazalarına benzerlik gösteriyor.  Carrefour cirosunun hemen hemen yarısı AB SES grubu tarafından gerçekleştiriliyor. Diğer ulusal zincirlere kıyasla Carrefour harcamalarında temizlik ürünlerinin payı yüksekken içeceklerin payı düşük. Hızlı tüketim ürünlerine yapılan harcamanın yüzde 2.1’i Carrefour’da gerçekleşti.

DİA: Hanelerin yüzde 13.6’sı Dia’dan hızlı tüketim ürünü alışverişi yaptı ve bu hanelerden her biri ortalama olarak 129 YTL harcadı. Dia’nın toplam hızlı tüketim ürünleri cirosunun üçte birinden fazlasını market markalı ürünler oluştururken bu oran diğer ulusal zincirlerde görülenlerle kıyaslandığında BİM’den sonra en yüksek oran olarak dikkat çekiyor. Hızlı tüketim ürünlerine yapılan harcamanın yüzde 0.8’i Dia’da gerçekleşti.

MİGROS: Migros, Tükiye’deki hanelerin yüzde 41.1’ine yani toplam 7.3 milyon haneye ulaştı. Ortalama bir Migros müşterisi, yılda 9.4 kere alışverişe giderek ve her bir alışverişte 14.7 YTL harcayarak, yılda ortalama 137 YTL harcadı. AB SES hanelerin ise yüzde 80.3’ü Migros’tan en az bir kere alışveriş yaptı. Diğer perakendecilere kıyasla, en fazla Migros AB hanelere ulaşıyor. Son bir yılda hızlı tüketim ürünlerine yapılan harcamanın yüzde 2.7’si Migros’ta gerçekleşti.

ŞOK: Hanelerin yüzde 19.1’ine erişirken bu hanelerden her biri ortalama olarak 91 YTL harcadı. Şok’taki hızlı tüketim ürünleri toplam harcamalarının yüzde 64’ünü gıda, yüzde 19’unu içecek, yüzde 8’ini kişisel bakım ve yüzde 8’ini temizlik malzemeleri oluşturuyor. Hızlı tüketim ürünlerine yapılan harcamanın yüzde 0.8’i Şok’ta gerçekleşti.

TANSAŞ: Hanelerin yüzde 20.6’sı Tansaş’tan hızlı tüketim ürünü alışverişi yaptı ve bu hanelerden her biri ortalama yılda 225 YTL harcadı. Tansaş en sık ziyaret edilen ulusal zincirlerden biri ve alışveriş yapan hane sayısı Migros’un yaklaşık olarak yarısı olmasına rağmen iki kanalın hızlı tüketim harcamalarından aldıkları pay birbirine yakın. Hızlı tüketim ürünlerine yapılan harcamanın yüzde 2.2’si Tansaş’ta gerçekleştirildi.

TESCO KİPA: Hanelerin yüzde 9.6’sı Tesco Kipa’dan hızlı tüketim ürünü alışverişi yaptı ve bu hanelerden her biri ortalama olarak 251 YTL harcadı. Tesco Kipa’dan alışveriş yapanların sosyo-ekonomik statü gruplarına göre dağılımı Türkiye ortalamasına daha yakın bir görüntü sergiliyor. Bununla birlikte AB SES grubunun en yüksek harcamaya sahip olduğu kanal yılda ortalama 435 YTL ile Tesco Kipa. Tesco Kipa ziyaretçilerini elinde tutmakta oldukça başarılı ve sadakat bakımından en yüksek değere sahip. Diğer ulusal zincirlere kıyasla Tesco Kipa’da kişisel bakım ürünlerinin ciroya yaptığı katkı daha yüksekken içeceklerin katkısı daha düşük. Tesco Kipa, hızlı tüketim ürünlerine yapılan harcamanın yüzde 1.1’i Tesco Kipa’da gerçekleştirildi.

Araştırma Künyesi

Ipsos KMG hane tüketim paneli, 34 ile yayılmış 6 bin 169 haneden oluşmaktadır ve Türkiye’yi sosyo-ekonomik statü, hane büyüklüğü, bölgeler… vb açılardan temsil edecek şekilde seçilmiştir. Örneklem sürekli, satın alma verisi toplama sıklığı haftalıktır. Toplanan bilgiler Türkiye nüfusu temsil etmektedir. Bu raporda kullanılan veriler Ekim 2006 – Eylül 2007 dönemini kapsamaktadır.

Geniş kapsamıyla hane tüketim paneli Türkiye’deki hızlı tüketim ürünleri pazarı, tüketim davranışları ve yaşam tarzları ile ilgili önemli ve güvenilir bir kaynak oluşturur.

Haneler hızlı tüketim ürünleri satın alma bilgilerini her gün “günlük” üzerine kaydeder, bu günlük haftalık olarak toplanır ve gerekli kontrollerden sonra işleme alınır. Hızlı tüketim ürünleri kategorilerine sigara, gazete, sebze ve meyve dahil değildir.

Günlüklerde satın alınan ürün grubu, marka (boyut ve çeşit detayında), satın alınan miktar, alışveriş sıklığı, satın alınan yer ve fiyat bilgileri toplanır. Hızlı tüketim ürünleri haricinde elektronik ve dayanıklı eşya sahipliği ve yaşam tarzları ile ilgili bilgiler de mevcuttur. “Yöneticinin Ulusal Zincirler Rehberi” raporu Türkiye’deki önemli perakendecileri ‘Satın alınan yer’ bilgisini kullanarak inceler.

Ipsos KMG hakkında

Ipsos’un çoğunluk hisselerine sahip olduğu Ipsos KMG, Ipsos’un yüksek uzmanlığı altında özel araştırmalardan, hane tüketim panellerine, dağıtım – merchandising ve satış ölçümlerinden medya araştırmalarına uzanan Türkiye’nin en geniş araştırma portföyü ve en geniş araştırmacı kadrosu ile müşterilerine hizmet veriyor. Ipsos KMG, yüksek kalitedeki verileri, çözüm odaklı analizleri ve aksiyon hedefli yorumları ile müşterilerinin pazar başarılarına vazgeçilmez katkı sağlıyor.

http://www.ipsos-kmg.com

Advertisements

Leave a comment

Filed under Vural Çakır

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s